UNGE

Ungeundersøgelser på ungeområdet

Det er muligt at gennemføre to forskellige undersøgelser målrettet unge under 30 år på Skolesundhed.dk:

1.    Ungeprofilundersøgelsen

2.    Unge

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen er udarbejdet af at bredt partnerskab bestående af kommuner, vidensinstitutioner, organisationer, styrelser og ministerier.


Ungeprofilundersøgelsen indeholder to undersøgelser:

1.    Én målrettet elever i 7, 8. og 9. klasse.

2.    Én målrettet alle unge mellem 15-30 år (10. klasse, ungdomsuddannelser, unge uden for uddannelse og/eller arbejdsmarked).


Ungeprofilundersøgelsen 2015

I 2015 gennemførtes Ungeprofilundersøgelsen som en pilotundersøgelse med 36 deltagende kommuner og knap 50.000 besvarelser fra unge på tværs af landet. Resultaterne har ført til vigtig lokal viden og igangsættelse af lokale, målrettede indsatser. Forskerne i partnerskabet har analyseret de anonymiserede data og det er udgivet i rapporten:

Rapport: Ungeprofilundersøgelsen 2015


Konference om Ungeprofilundersøgelsen

Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen afholdt d. 24. oktober 2016 Ungeprofilkonferencen: "Sådan har danske unge det - når de selv skal sige det", hvor resultaterne fra rapporten blev afsløret. Læs mere om konferencen her.


Her er et udpluk af oplæggene fra konferencen:

Kriminalitet og kriminelle ungdomsgrupper - oplæg af Jakob Demant og Rannvá Møller

Mental sundhed og digital eksponering - oplæg af Carsten Obel

Social kapital - oplæg af Flemming Balvig


Der var stor nyhedsdækning af resultaterne fra rapporten Ungeprofilundersøgelsen 2015. Læs de spændende nyheder her.


Ungeprofilundersøgelsen 2016 

Ungeprofilundersøgelsen 2016 gennemførtes fra den 1. oktober - 30. november 2016. 42 kommuner deltog i Ungeprofilundersøgelsen i 2016 med besvarelser fra 50.000 unge. 


Tilmelding Ungeprofilundersøgelsen 2017

I kan tilmelde jer Ungeprofilundersøgelsen 2017 frem til den 15. september 2017 ved at kontakte Marie Arffmann


Hvordan foregår Ungeprofilundersøgelsen?

Ungeprofilundersøgelsen 2017 afvikles i perioden 1. oktober - 30. november 2017. Når I er oprettet på Skolesundhed.dk har I adgang til diverse templates til jeres kommunikation med skoler, forældre og unge ligesom I kan finde spørgeskemaerne og manual. Vi har desuden en support, der står klar til at hjælpe jer. Læs mere om supporten her.


It-baseret

Ungeprofilundersøgelsen kører via undersøgelsesportalen Skolesundhed.dk, som siden 2006 har været anvendt i en lang række af landets kommuner til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser i grundskolen. Skolesundhed.dk er ejet af deltagerkommunerne og anvendes dels som dialogværktøj for de der arbejder med børn og unge i kommunerne og dels til monitorering af børn og unges sundhed og trivsel i kommunerne. Via Skolesundhed.dk er det således muligt for landets kommuner at arbejde målrettet med børn og unge fra 2-30 år med afsæt i selvrapporterede data.


Anonym undersøgelse

NemID og UNI-Login anvendes som login på systemet. Ungeprofilundersøgelsen gennemføres i 2017 som en anonym undersøgelse. Det vil således ikke være muligt at spore den enkelte unges besvarelse, da data ikke knyttes til dennes CPR-nummer.


Unge

Spørgeskemaerne til unge er målrettet unge fra 15-30 år. Spørgeskemaerne udfyldes af de unge og indeholder emner, der er aktuelle for dem. 


Deltagerkommuner