SMÅBØRN

Småbørnsundersøgelser

Spørgeskemaerne til Småbørn er målrettet småbørn i aldersgruppen 2-7 år, som endnu ikke går i skole. Spørgeskemaet udfyldes af barnets forældre og indeholder emner, der er aktuelle for dem. 


Klar i skoleåret 2017/18

Arbejdet med at udvikle undersøgelser til småbørnsområdet er i fuld gang. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af både fagprofessionelle fra deltagerkommunerne, forskere fra blandt andet Aarhus Universitet og medarbejdere fra Skolesundhed.dk-sekretariatet. Der arbejdes med at udvikle undersøgelser fra 24. graviditetsuge og helt frem til børnene starter i skole.


I første omgang er der udviklet spørgeskemaer målrettet de 2 til 7-årige. Ønsker I at biddrage til udviklingen af undersøgelser til småbørnsområdet eller har I konkrete ønsker, som I gerne vil have med i arbejdet, så er I velkomne til at kontakte sekretariatet. Småbørnsspørgeskemaet målrettet børn i aldersgruppen 2 til 7 år er klar til anvendelse i skoleåret 2017/18. Kontakt supporten, hvis I ønsker at afvikle småbørnsundersøgelser på Skolesundhed.dk.  

Deltagerkommuner