SMÅBØRN

Nyt område på Skolesundhed.dk

Den 1. juni 2017 blev Småbørnsområdet åbnet på Skolesundhed.dk. Med introduktionen af det nye småbørnsområde dækker Skolesundhed.dk nu børn og unge fra 2-30 år. Det giver jer som kommune en hidtil uset mulighed for at få viden om – og derigennem fremme – børns sundhed og trivsel helt fra førskoleområdet og til de er godt på vej i voksenlivet.


På Småbørnsområdet er det muligt at opsætte spørgeskemaundersøgelser til forældre til småbørn i alderen 2-7 år. Spørgeskemaet omhandler sundhed og trivsel og indeholder en række af de samme temaer, som indgår i spørgeskemaet til forældre til børn i indskolingen.


0-2 år på vej ind

Et spørgeskema målrettet forældre til børn i alderen 0-2 år vil senere blive tilføjet.


Et samarbejde mellem praksis og viden

Spørgeskemaet er udviklet i tæt samarbejde mellem fagprofessionelle fra deltagerkommunerne og forskere fra flere forskningsinstitutioner, samt medarbejdere fra Skolesundhed.dk-sekretariatet.


Temaer i småbørnsspørgeskemaet?

 • Basisspørgsmål om fx køn og alder
 • Barnets hverdag
 • Søvn
 • Sprog
 • Mad og måltider
 • Hygiejne
 • Barnets hjem
 • Forældrerollen
 • Barnets fødsel
 • Barnets sundhed og sygdomme
 • Astma og allergi
 • SDQ – Styrker og vanskeligheder


SDQ

Spørgeskemaet SDQ -  Strengths and Difficulties Questionnaire – er implementeret på småbørnsområdet, så jeres kommune kan vælge at lade det indgå i jeres spørgeskemaundersøgelse. SDQ er et af de mest enkle spørgeskemaer og et af de bedst dokumenterede. Spørgeskemaet kan bidrage til at sikre, at væsentlig mistrivsel ikke overses. SDQ kan understøtte tværfagligt samarbejde i kommunen om et barn samt understøtte dialog med forældre om barnets eventuelle udfordringer og vanskeligheder.


”Sprogvurdering 3-6”

I efterår/vinter 2017/18 vil den nye sprogvurdering fra Børne- og Socialministeriet blive implementeret på Skolesundhed.dk. Den vil være tilgængelig for de kommuner, der anvender småbørnsmodulet.


I vælger selv spørgsmål

I vælger selv, hvilke spørgsmål der skal være med i spørgeskemaet, og hvem målgruppen skal være. På den måde kan I være sikre på, at I kun får indhentet den viden, som I har behov for i forhold til jeres arbejde. Som EUs nye databeskyttelsesforordning foreskriver, skal man alene indhente viden om forhold, som man ønsker at handle på i kommunen.


På småbørnsområdet kan I også gennemføre anonyme undersøgelser, dvs. hvis I alene ønsker at se rapporter/data for en institution, et område eller én eller flere aldersgrupper. Det giver jer mulighed for at monitorere sundhed og trivsel hos småbørn i kommunen og tage temperaturen på denne gruppe.


Hvor kan undersøgelsen gennemføres?

Undersøgelsen kan fx gennemføres blandt alle forældre, der har børn i daginstitution, eller som en forberedelse til besøg af sundhedsplejen i hjemmet. Fx er der en række kommuner, hvor sundhedsplejen fremadrettet skal varetage 2/3-års-undersøgelser.

Deltagerkommuner