OM OS

Implementering og drift

Når en kommune implementerer Skolesundhed.dk, vil processen ofte indeholde følgende punkter:

 

Drøftelse og beslutning

Vi anbefaler, at de relevante forvaltninger og afdelinger indgår et samarbejde omkring Skolesundhed.dk. Dette giver de bedste forudsætninger for at implementere og anvende Skolesundhed.dk. Skolesundhed.dk’s sekretariat stiller gerne en repræsentant til rådighed til at deltage i et møde i jeres kommune.


Implementeringsplan

Kommunen udarbejder en plan for, hvordan Skolesundhed.dk skal implementeres. Her kan sekretariatet ved Skolesundhed.dk bistå med inspiration fra andre kommuner.


Oprettelse af Superadministrator

Kommunen får oprettet en superadministrator på Skolesundhed.dk. Denne superadministrator har adgang til at indstille og klargøre kommunen til at anvende Skolesundhed.dk. Opgaverne er beskrevet i en udførlig manual. Derudover vil superadministratoren få en virtuel rundvisning på Skolesundhed.dk med assistance fra en medarbejder i Skolesundhed.dk’s sekretariat.


Undervisning af relevante medarbejdere

En medarbejder fra Skolesundhed.dk’s sekretariat underviser relevante medarbejdere i kommunen i anvendelse af Skolesundhed.dk. Undervisningen målrettes de forskellige faggrupper alt efter deres adgang til funktioner i systemet. Superadministrator, sundhedsplejersker og børn- og ungelæger vil derfor få den mest intensive undervisning. Undervisningen foregår i kommunen og varer ca. 4 timer.


Klargøring af Skolesundhed.dk

Superadministratoren gør Skolesundhed.dk klar til brug i kommunen. Blandt andet ved at oprette brugere. Det er typisk sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, skole- og institutionsledere, skolelærere/pædagoger og eventuelt øvrige medarbejdere i kommunen, der skal kunne trække data fra undersøgelserne enten på individ- eller gruppe niveau.


Opsætning af spørgeskemaundersøgelser

Superadministratoren opsætter kommunens spørgeskemaundersøgelser. Forud for opsætning af en spørgeskemaundersøgelse skal kommunen vælge hvilke årgange der skal deltage, hvilke spørgsmål der skal indgå i undersøgelsen, og hvornår undersøgelsen skal gennemføres.

 

Udarbejdelse og udsendelse af informationsmateriale

Kommunen skal informere fx skoler, daginstitutioner, sundhedstjeneste, elever og forældre, når der igangsættes en spørgeskemaundersøgelse. Det kan blandt andet gøres via SkoleIntra/ForældreIntra. Kommunen får adgang til inspiration til informationsmaterialet, når de har indgået aftale med Skolesundhed.dk.


Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelserne gennemføres på de ønskede årgange i den periode kommunen har fastlagt. Kommunen kan vælge at gennemføre undersøgelserne på forskellige tidspunkter af året for forskellige årgange.


Anvendelse af resultater fra Skolesundhed.dk

Kommunen kan via Skolesundhed.dk generere rapporter, som kan drøftes og anvendes i skolernes, daginstitutionernes, sundhedsplejens og kommunens arbejde. Så snart elever og forældre har udfyldt spørgeskemaerne i en undersøgelse, kan kommunen aflæse resultaterne via Skolesundhed.dk. Skolesundhed.dk er desuden integreret med journalsystemerne TM Sund og Novax.

Deltagerkommuner