OM OS

Hvad er Skolesundhed.dk?

Skolesundhed.dk er et redskab, som understøtter kommunernes store indsats for, at børn og unge trives godt. Redskabet er baseret på spørgeskemaer målrettet forældre, børn og unge. Viden fra spørgeskemaerne giver kommunen overblik over trivsel og sundhed på både klasse-/stue-, skole-/institutions- og kommuneniveau i form af børne- og ungeprofiler.


Skolesundhed.dk skaber en tværfaglig platform, der giver anledning til dialog og bedre mulighed for at støtte det enkelte barn og den enkelte unge.


Den viden, der indsamles via Skolesundhed.dk, gør det muligt at nytænke indsatser samt – i højere grad end tidligere – at målrette ressourcerne til børn og unge med særlige behov.


Kommunernes eget redskab

Udviklingen af Skolesundhed.dk startede i 2007 i samarbejde mellem en række kommuner og Aarhus Universitet støttet af en bevilling fra TrygFonden. Den centrale ide var, at kommunerne med udgangspunkt i praksis udviklede et fælles arbejdsværktøj – og fra 2011 blev rettighederne til at anvende Skolesundhed.dk i Danmark overgivet til deltagerkommunerne af Aarhus Universitet. Det betyder, at det er deltagerkommunerne, der ejer Skolesundhed.dk. Det er derfor deltagerkommunerne, der definerer indholdet – bl.a. hvilke temaer de ønsker at integrere i spørgeskemaerne. Skolesundhed.dk tilbyder et fleksibelt design, hvor kommunernes behov til stadighed er omdrejningspunktet for udviklingen. Det er med til at sikre et redskab, der er fleksibelt, praksisnært, let at anvende og gennemtestet af rigtig mange brugere.


Skolesundhed.dk rettede sig i de første mange år mod grundskolen med spørgeskemaer til indskoling, mellemtrin og udskoling. Deltagerkommunerne har brugt platformen både til monitorering og som dialogværktøj på forskellige niveauer – fx til at kvalificere de personlige samtaler mellem elever/forældre og sundhedsplejersker/børn- og ungelæger og som dialogværktøj mellem elever og lærere, mellem skolens medarbejdere og mellem forældre og skole.


I de sidste år er der åbnet nye områder på Skolesundhed.dk. Platformen dækker nu børn og unge i alderen 2-25 år. (Det er dog muligt at udvide op til 30 år, hvis man har uddannelser, hvor den aldersgruppe indgår.)


I 2015 blev Ungeprofilundersøgelsen gennemført for første gang på Skolesundhed.dk. Ungeprofilundersøgelsen fungerer anderledes end de øvrige undersøgelser på Skolesundhed.dk, da undersøgelsen kun er åben fra 1. oktober til 30. november. Ungeprofilundersøgelsen gennemføres for 3. gang i 2017.


I august 2017 er et nyt småbørnsområde blevet åbnet for deltagerkommunerne. Småbørnsspørgeskemaet kan anvendes af såvel sundhedspleje som daginstitutionsområde, og ligesom på grundskole- og ungeområdet er det frivilligt for respondenterne at besvare spørgeskemaer.


Endelig er SkolesundhedPLUS blevet tilgængelig. SkolesundhedPLUS er et samarbejdsredskab, så forældre og fagprofessionelle i kommunen i fællesskab kan støtte barnets dagligdag og trivsel. Et fælles mål og et fælles sprog for mental sundhed og mistrivsel kvalificerer og effektiviserer dialogen mellem de involverede børn/unge, deres forældre, pædagoger/lærere samt andre faggrupper.


I dag er 61 kommuner en del af Skolesundhed.dk-fællesskabet, og de er med til hele tiden at udvikle Skolesundhed.dk.


TrygFonden, Komiteen for Sundhedsoplysning, Forskningsprogram for Mental Børnesundhed/Aarhus Universitet og deltagerkommunerne indgik i 2015 et 4-årigt strategisk samarbejde for at sikre udvikling og national udrulning af Skolesundhed.dk i bestræbelserne på at understøtte kommunernes arbejde med børn og unges trivsel.


Undersøgelser på Skolesundhed.dk

I har mulighed for at afvikle følgende undersøgelser på Skolesundhed.dk i skoleåret 2017/18:

  1. Småbørnsundersøgelser
  2. Grundskoleundersøgelser
  3. Ungeprofilundersøgelsen
  4. Undervisningsmiljøvurdering
  5. Den nationale trivselsmåling
  6. SkolesundhedPLUSHvornår kan undersøgelserne afvikles?

Undersøgelse (1), (2)(4) og (6) kan I afvikle når som helst i løbet af skoleåret 2017/18. De resterende to undersøgelser kan udelukkende afvikles i fastlagte perioder.


(3) Ungeprofilundersøgelsen kan udelukkende afvikles fra den 1. oktober – 30. november 2017. Perioden er fastlagt under hensyntagen til kommunernes behov for at kunne iværksætte lokale initiativer på baggrund af data.


(5) Den nationale trivselsmåling kan udelukkende afvikles i første kvartal af 2018 – i den periode ministeriet definerer. Se figuren nedenfor:Skolesundhed.dk-sekretariatet

Bag Skolesundhed.dk står et tværfagligt sekretariat, som sikrer den fortsatte udvikling af Skolesundhed.dk og understøtter kommunernes implementering, drift og anvendelse. Du er altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet

 

 

Deltagerkommuner