INTERVENTIONER

Interventioner

Spørgeskemaerne i Skolesundhed.dk gør det nemmere, at sætte fokus på det, som er vigtigt, i samtalen mellem elev/forældre og sundhedsplejersken/børn- og ungelægen. Samtidig understøtter Skolesundhed.dk arbejdet med trivsel og sundhed i klassen og skolen. 


Skolesundhed.dk bliver fremadrettet også en platform, der tilbyder praktisk viden om, hvad man konkret kan gøre for at fremme trivsel og sundhed – og hjælp til problemløsning. Vi har i det forløbne år i samarbejde med de videnskabelige og faglige miljøer arbejdet på at identificere hvilke interventioner som dels er bedst dokumenterede dels egner sig bedst til anvendelse i den kommunale virkelighed. I 2016 vil vi koordinere dette arbejde med det arbejder der pågår under Sundhedsstyrelsen

Det program, som vi har mest erfaring med i komiteen for sundhedsoplysning er Robusthed.dk. Du kan allerede nu se hele programmet på www.robusthed.dk. Vi har i samarbejde med Aarhus Universitet afprøvet Robusthedsprogrammet i en række sammenhænge og vil have resultaterne i løbet af 2016. Sammen med andre programmer med lignende dokumentations niveau vil vi udvikle en ’kommunal værktøjskasse’ i forhold til specifikke udfordringer og problemer. Vi vil påbegynde integrering af både individ og grupperettede interventioner på Skolesundhed.dk i 2016 og vil starte med områder hvor vi har sikker viden blandt andet i forhold til søvn og mobning.

Deltagerkommuner