INTERVENTIONER

Interventioner

Spørgeskemaerne i Skolesundhed.dk gør det nemmere at sætte fokus på det, som er vigtigt i samtalen mellem elev/forældre og sundhedsplejersken/børn- og ungelægen. Samtidig understøtter Skolesundhed.dk arbejdet med trivsel og sundhed i klassen og skolen. 


Skolesundhed.dk bliver fremadrettet også en platform, der tilbyder praktisk viden om, hvad man konkret kan gøre for at fremme trivsel og sundhed – og hjælp til problemløsning. Vi har i det forløbne år i samarbejde med de videnskabelige og faglige miljøer arbejdet på at identificere, hvilke interventioner som dels er bedst dokumenterede og dels egner sig bedst til anvendelse i den kommunale virkelighed. I 2017 vil vi koordinere dette arbejde med det arbejde, der pågår under Sundhedsstyrelsen.

Det program, som vi har mest erfaring med i Komiteen for Sundhedsoplysning, er Robusthed.dk. Du kan allerede nu se hele programmet på www.robusthed.dk. I samarbejde med Aarhus Universitet har vi afprøvet Robusthedsprogrammet i en række sammenhænge. Sammen med andre programmer med lignende dokumentationsniveau vil vi udvikle en ’kommunal værktøjskasse’ i forhold til specifikke udfordringer og problemer. Vi vil påbegynde integrering af interventioner på Skolesundhed.dk i 2017 og vil starte med områder, hvor vi har sikker viden. Det er blandt andet i forhold til søvn og mobning.

Deltagerkommuner