GRUNDSKOLE

Grundskoleundersøgelser

Spørgeskemaerne til grundskolen er målrettet henholdsvis:

- Indskoling

- Mellemtrin

- Udskoling


Spørgeskemaerne udfyldes af eleverne og indeholder emner, der er aktuelle for dem. I indskolingen er der desuden et spørgeskema målrettet forældrene.


Undervisningsmiljøvurdering

Ud over undersøgelser om sundhed og trivsel, kan I gennemføre de lovpligtige Undervisningsmiljøvurderinger (UMV). UMV'en kan gennemføres når som helst på skoleåret og det er både muligt at trække rene UMV-rapporter og rapporter der både indeholder sundheds- og trivselsspørgsmål kombineret med UMV-data.


Den nationale trivselsmåling

Den nationale trivselsmåling kan som noget nyt tilbydes på Skolesundhed.dk og afvikles næste gang i første kvartal af 2018. Kommunerne kan frit vælge, hvilken platform de ønsker at gennemføre Den nationale trivselsmåling på. For at give  deltagerkommuner mulighed for at samle data og rapporter ét sted, kan I gennemføre den nationale trivselsmåling på Skolesundhed.dk.


Undersøgelsen sættes op af kommunens Superadministrator via Skolesundhed.dk. Elever vil skulle besvare igennem www.svar.skolesundhed.dk og en skole kan trække en rapport over en klasses trivselsmåling umiddelbart efter at hele klassen har besvaret. 10 kommuner afviklede den nationale trivselsmåling på Skolesundhed.dk i 2017. Ønsker I at afvikle den nationale trivselsmåling på Skolesundhed.dk i 2018, kan I tilmelde jer ved at kontakte supporten.


Læs mere om afvikling af Den nationale trivselsmåling på Skolesundhed.dk her


Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse i grundskolen

Vi anbefaler, at eleverne udfylder spørgeskemaet i forbindelse med klasseundervisning i skolen. Spørgeskemaerne besvares via hjemmesiden www.svar.skolesundhed.dk på computer, smartphone eller tablet. Langt de fleste elever kan besvare spørgeskemaet på cirka 45 minutter. Vi anbefaler at læreren giver en kort introduktion, inden eleverne går i gang. Den medarbejder, der er ansvarlig for Skolesundhed.dk i den enkelte kommune, kan hjælpe med, hvad der skal siges i introduktionen.


Deltagerkommuner